Slovensko
proti obezite

marec 2024

Poďme spolu hovoriť o obezite a zmeniť nazeranie
na toto ochorenie. Obezita nie je kozmetická chyba,
ale chronické ochorenie, ktoré sa dá liečiť.
Dôležitá je tímová práca!

O projekte

Slovensko proti obezite je projekt Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), Slovenskej lekárnickej komory (SLEK) a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Slovensko proti obezite štartuje 4. marca pri príležitosti Svetového dňa obezity (World Obesity Day) a bude prebiehať počas celého nasledujúceho týždňa.

Počas tohto obdobia budú v zapojených lekárňach farmaceuti poskytovať pre verejnosť vyšetrenia podľa možností lekární a podľa platných cenníkov výkonov:

  • BMI
  • krvného tlaku
  • cholesterolu
  • glykémie
  • základné vyšetrenie ochorení pečene
    (vyšetrenie hladiny transamináz – ALT a AST; z kapilárnej krvi)

Opýtajte sa svojho lekárnika na možnosť meraní (niektoré lekárne poskytujú iba vybrané merania alebo je potrebné sa objednať).

Ak budete mať ďalšie otázky týkajúce sa obezity, lekárnik vám na mieste poradí a nasmeruje ku odborníkom, ktorí vám pomôžu.

Naše ciele

Cieľom projektu je prispieť k ochrane verejného zdravia, priniesť merania dôležité v diagnostike obezity bližšie k ľuďom a zlepšiť povedomie verejnosti o obezite ako chorobe.

Naše ciele

Cieľom projektu je prispieť k ochrane verejného zdravia, priniesť merania dôležité v diagnostike obezity bližšie k ľuďom a zlepšiť povedomie verejnosti o obezite ako chorobe.

Organizátori:

Partneri:

Slová odborníkov

„Obezita je chronické ochorenie a je dôležité, aby na ňu takto nazerala aj spoločnosť. V liečbe obezity je potrebný multidisciplinárny prístup a komplexné riešenie. Čím viac odborností sa venuje vyhľadávaniu rizikových pacientov a ich prvotnému manažmentu, tým lepšie. Súčasťou tohto „širokého“ prístupu sú aj farmaceuti. Základné vyšetrenie formou merania a dotazníka v lekárňach nám pomôže upozorniť na „problém“, ale najmä pomôcť pacientom s obezitou nájsť následnú odbornú pomoc.“

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

prezidentka Slovenskje obezitologickej aseociácie (SOA), predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS, viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región

„Obezita je chronické ochorenie a je dôležité, aby na ňu takto nazerala aj spoločnosť. V liečbe obezity je potrebný multidisciplinárny prístup a komplexné riešenie. Čím viac odborností sa venuje vyhľadávaniu rizikových pacientov a ich prvotnému manažmentu, tým lepšie. Súčasťou tohto „širokého“ prístupu sú aj farmaceuti. Základné vyšetrenie formou merania a dotazníka v lekárňach nám pomôže upozorniť na „problém“, ale najmä pomôcť pacientom s obezitou nájsť následnú odbornú pomoc.“

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

prezidentka Slovenskje obezitologickej aseociácie (SOA), predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS, viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región

„Farmaceuti patria medzi odborníkov v zdravotnej starostlivosti a sú kompetentní pomáhať ľuďom nielen s výberom lieku, ale v prípade potreby aj vykonať merania a testovania, ktoré môžu urýchliť diagnostiku niektorých ochorení. Obezita je jedným z nich, preto sme sa rozhodli pomôcť a zlepšiť nielen informovanosť, ale aj nasmerovať pacientov k špecialistom, ktorí im pomôžu.“

PharmDr. Ondrej Sukeľ

prezident Slovenskej lekárnickej komory

„Robíme všetko preto, aby sme zlepšili dostupnosť zdravotnej starostlivosti v našom kraji. Obezita neobchádza ani Slovákov a Bratislavčanov, preto sa radi aktívne zapájame do tohto projektu, aby sme zlepšili dostupnosť potrebných preventívnych vyšetrení pre verejnosť aj bez toho, aby navštívili ambulanciu lekára.“

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

riaditeľ Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja a lekár

„Robíme všetko preto, aby sme zlepšili dostupnosť zdravotnej starostlivosti v našom kraji. Obezita neobchádza ani Slovákov a Bratislavčanov, preto sa radi aktívne zapájame do tohto projektu, aby sme zlepšili dostupnosť potrebných testov pre verejnosť aj bez toho, aby navštívili ambulanciu lekára.“

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

riaditeľ Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja a lekár

Obezita je vážne chronické ochorenie

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie, než nedostatok potravy. Nadváhou trpí celosvetovo viac ako 2 mliliardy ľudí a podľa údajov z roku 2021 je 800 miliónov ľudí obéznych. Obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

%

Slovákov má BMI vyššie ako 25 – má nadváhu

Obezita je ochorenie

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie, než nedostatok potravy. Nadváhou môžu celosvetovo trpieť až 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov je obéznych. Obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

%

Slovákov má BMI vyššie ako 25 – má nadváhu

„Obezita je pandémia, ktorá si vyžaduje nielen odborný medicínsky prístup, ale aj multidisciplinárny manažment, nastavenie reálne dosiahnuteľných cieľov a trvalo udržateľné riešenia. Podstatná je osobná motivácia jednotliva, udržateľné návyky pri stravovaní a pohybe, žičlivé prostredie s inšpirujúcimi príkladmi a podporou blízkych, prekonávanie prekážok, nastavenie osobného režimu a disciplíny ako aj správne vedomosti a informácie,“

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie

„Nedostatok pohybu významne prispieva k pandémii obezity a zvyšuje riziko mnohých chronických ochorení. Pravidelná dávka dostatočne intenzívnej fyzickej aktivity je neodmysliteľnou súčasťou komplexného manažmentu obezity, ktorého základom je dlhodobá úprava životného štýlu. Zvýšenie fyzickej zdatnosti vplyvom pravidelného cvičenia je efektívnou stratégiou prevencie aj liečby chronických ochorení, asociovaných s obezitou. Multidisciplinárny tím Centra pre manažment obezity Biomedicínskeho centra SAV, akreditovaného Európskou asociáciou na výskum obezity, poskytuje výživové poradenstvo, pravidelné tréningy v Centre pohybovej aktivity, a psychologický koučing, s cieľom dlhodobej redukcie telesnej hmotnosti, a zvýšenia fyzickej zdatnosti.“

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. 

lekárka a vedkyňa, garantka Centra Pohybovej Aktivity Biomedicínskeho centra SAV & Centrum pre manažment obezity BMC SAV

„Nedostatok pohybu významne prispieva k pandémii obezity a zvyšuje riziko mnohých chronických ochorení. Pravidelná dávka dostatočne intenzívnej fyzickej aktivity je neodmysliteľnou súčasťou komplexného manažmentu obezity, ktorého základom je dlhodobá úprava životného štýlu. Zvýšenie fyzickej zdatnosti vplyvom pravidelného cvičenia je efektívnou stratégiou prevencie aj liečby chronických ochorení, asociovaných s obezitou. Multidisciplinárny tím Centra pre manažment obezity Biomedicínskeho centra SAV, akreditovaného Európskou asociáciou na výskum obezity, poskytuje výživové poradenstvo, pravidelné tréningy v Centre pohybovej aktivity, a psychologický koučing, s cieľom dlhodobej redukcie telesnej hmotnosti, a zvýšenia fyzickej zdatnosti.“ 

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. 

lekárka a vedkyňa, garantka Centra Pohybovej Aktivity Biomedicínskeho centra SAV & Centrum pre manažment obezity BMC SAV

Kde nás nájdete?

Počas marca 2023 budú farmaceuti v zapojených lekárňach poskytovať poradenstvo a merania v týchto lekárňach: